Materské centrum Kvietok vzniklo v roku 2007 ako občianske združenie fungujúce na dobrovoľníckom a svojpomocnom princípe. Sme aktívnym členom Únie materských centier, ktorá zastrešuje viac ako 80 materských centier na Slovenku. Vytvárame priestor, v ktorom môžu mamy so svojimi malými deťmi zmysluplne prežívať obdobie, kedy sa plne venujú rodine – rozvíjať sa, vzdelávať, pracovať na sebe a nachádzať vľúdnu podporu vo svojej novej životnej situácii. Organizujeme rôzne prednášky, kurzy, semináre, kultúrne, umelecké, športové a spoločenské podujatia. Pre deti uskutočňujeme aktivity, ktoré sú zamerané na rozvíjanie pohybových schopností, fantázie a tvorivého myslenia. Kvietok funguje na báze dobrovoľníctva a všetky aktivity robia členovia a členky bez nároku na odmenu. Medzi nami je vítaný každý, kto sa chce dobrovoľnícky pridať a byť súčasťou úžasného projektu.

banner-400

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich